Inne på tunet

Inn på Tunet

Velferdstjenester på Alpakkagaarden – Østre Kjærnes

Alpakkagaarden ligger i ville, vakre Våler i Østfold. Landlig, skjermet og idyllisk til med strandlinje til Vansjø fra øst til vest. Vi har siden 2015 vært tilbyder av velferdstjenester og grønn omsorg på gården. Vi ble en del av “Inn på tunet” i 2017, dvs godkjent av Norsk Mat AS som tilbyder av velferdstjenester innenfor helse og omsorg, opplæringsarena og barnevern. Vi er en skjermet gård i kommunen Våler i Østfold, vi er også en bynær gård til Moss by. Moss sentrum ligger 15-20 minutters kjøretur fra gården.

“Inn på tunet” er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på aktive gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.  

Vi tilrettelegger dagene individuelt for den enkelte deltager i samarbeid med offentlig instanser, skole og foresatte. Vår drift er godkjent av Norsk Mat, dvs. at vi at vi følger alle lover og regler, samt har nødvendige forsikringer for å drive velferdstjenester på gården vår. Revisor fra Norsk Mat har tilsyn på gården annethvert år. Gården har egenrevisjon hver år. Vi er sertifisert til å tilby opplæringsarena, avlastning dagtid ukedager, dagtilbud for funksjonshemmende og unge med demensdiagnose.

Alpakka besøk

Vi har pågående tjenestetilbud som:
– Alternativ opplæringsarena for Moss og Våler kommune
– Dagtilbud til personer med psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser for Våler kommune
– Avlastning og besøksgård for barn og unge for Moss kommune.

Vi har i 2024 kapasitet til flere deltakere. Ta kontakt for å høre om mulighetene på Alpakkagaarden Østre Kjærnes.

På Alpakkagaarden – Østre Kjærnes kan vi tilby:

 • Gårdskole – alternativ opplæringsarena for skolebarn i grunnskole. Enkeltelever etter vedtak og små elevgrupper.
 • Dagtilbud for mennesker med psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser / BPA, grupper med assistenter.
 • Dagtilbud til unge med spesielle behov innen psykisk helse
 • Dagtilbud til personer som får demens i ung alder, grupper med assistenter.
 • Avlastning for barn og unge, for barnevernstjenester, statlig og privat.  
 • Tilrettelagte samværstjeneste for barnevernstjenester

Gården byr på mange muligheter, og kan slik sett romme både de som er i behov av ro og fred rundt seg, samt de som setter pris på samhandling i felleskap. Vi tilrettelegger på individnivå.

Vi har gode fasiliteter for dagtilbud og heldøgnsopphold. HC toalett og tilrettelagt for rullestol på gården.

Vårt mål er å skape motivasjon og mestringsglede over tid.

Alpakka vandring

Aktiviteter kan for eksempel være:

 • Gårdsarbeid
 • Stell, fôring, håndtering og trening av alpakkaer, hester, hunder, kaniner, høns og katter.
 • Terapi og samhandling med dyrene våre.
 • Alpakkavandring
 • Delta i gårdens ulike arrangementer og besøk til gården.
 • ADL-trening
 • Turdager
 • Mekking i verkstedet (atv, sykkel, snøfreser, gressklipper mm)
 • Grilling i grillhytte
 • Matlaging på storkjøkkenet – felles måltider.
 • Fra jord bord – drivhusdyrking og hagestell
 • Skogsarbeid og snekring
 • Kanopadling og fiske

På gården tror vi på verdien av å tilrettelegging i miljøet. Et trygt sted å være, et godt sted og lære.

Vi erfarer at med trivsel følger utviklingsmuligheter for mestring og god selvfølelse.

Vi tror nøkkelen er anerkjennelse, omsorg og relasjon.

Sosialkompetanse og livsmestring kommer som et resultat av det relasjonelle helsefremmende arbeidet som pågår over tid her på gården. Det individtilpassede relasjonsarbeidet forgår gjennom ulike aktiviteter, gjerne i samhandling med dyrene – i kombinasjon med den brede kompetansen vi som jobber her samlet sett har som lag. Vi tilstreber at elevene skal oppleve å tilegne seg livsmestring i praksis.

Alternativ opplæringsarena 

Vi vet at det er mange barn og unge som har sosiale utfordringer på grunnskolen. Vi tror at ved å tilby et alternativ opplæringsarena for elever som har utfordringer på grunnskolen her på Østre kjærnes, vil bidra til en bedre skolehverdag på hjemskolen og senere i livet. Videre mener vi at dette vil virke forebyggende mot frafall fra den videregående skole. Vi ønsker å være med på å forebygge frafallet i skole og i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at den enkelte elev er inkludert, trives, finner glede i å lære, oppnår god helse, sosiale ferdigheter og praktisk tilnærming til skolen.

Vår målgruppe i Gårdskolen:
Barn og unge fra 12-16 (18) år som går på skolen eller som ikke mestrer å møte opp i klasserommet. Det kan være enkeltelever eller små grupper av elever som har behov for en alternativ og praktisk skolehverdag.

Kanopadling
Hest

Vi tror psykisk helsefremmende arbeid oppstår i møte mellom mennesker og dyr.

Hvem er vi som jobber her:

Erik og Linda har bodd på gården siden 2003 og startet Inn på tunet i 2017. Interessen for mennesker, dyr, natur, jakt og friluftsliv er stor. De har lang erfaring fra, miljøterapi, dyreassisterte intervensjoner, omsorgsarbeid, familiehjem og besøkshjem. Linda er leder for gårdens Inn på tunet tilbud. Linda jobber daglig som miljøarbeider i dagtilbudet og alternativ opplæringsarena.

Monette er barnevernspedagog (fra 2012) med videreutdanning i psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge, med bl.a. miljøterapautisk erfaring fra skole, barnehage og institusjon. Monette er faglig leder ved alternativ opplæringsarena.

Ingrid er miljøassistent og er autorisert helsefagarbeider. Hun har jobbet 20 år i omsorgsbolig, dagsenter og har vært besøkshjem for barnevernet. Ingrid har lang erfaring med dyr og gårdsarbeid, og har stor interesse for dyrking av blomster og grønnsaker, sanking av bær og sopp, samt matlaging.

Øystein er gårdens mekaniker og har utdannelse fra Forsvaret og arbeidet i en årrekke i Luftforsvaret. Pensjonert flytekniker på F16 og helikopter. Øystein er også meget populær assistent for gårdens elever. Øystein liker å være ute i aktivitet og er stadig å se på tur med ski, skøyter eller løping med hunden sin. Øystein er også gårdens friluftsjef!

Vår visjon er å skape grobunn med gode vekstforhold – slik at hvert individ kan oppleve egen blomstring.

Vi er opptatt av psykisk helsefremmende arbeid, og mener endringsarbeid og utvikling trenger tid. Vi ønsker at hver enkelt som er innom oss, kan høste av sin egen mestring og utvikling – ikke bare i nuet, men også langt frem i tid.

Linda Tegneby

Hvis du vil vite mer og/eller ønsker å besøke oss, ta kontakt med
Linda Tegneby tlf 932 04 001 eller Monette Gustavsen tlf 404 76 164

Last ned regjeringens veiledning for skolearena

Inn på Tunet

Velferdstjenester på Alpakkagaarden - Østre Kjærnes
Alpakkagaarden ligger i ville, vakre Våler i Viken (Østfold). Landlig, skjermet og idyllisk til med strandlinje til Vansjø fra øst til vest. Vi har siden 2015 vært tilbyder av velferdstjenester på gården. Vi ble en del av “Inn på tunet” i 2017, dvs godkjent av  Stiftelsen Norsk Mat som tilbyder av velferdstjenester innenfor helse og omsorg, opplæringsarena og barnevern. Vi er en bynær gård i Våler, med som ligger 15-20 minutters kjøretur fra nabokommunen Moss.

“Inn på tunet” er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på aktive gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Vi tilrettelegger dagene individuelt for den enkelte deltager i samarbeid med foresatte, offentlig instanser og skole. Vår drift er godkjent av Norsk Mat, dvs. at vi at vi følger alle lover og regler, samt har nødvendige forsikringer for å drive velferdstjenester på gården vår. Revisor fra Stiftelsen Norsk Mat har tilsyn annethvert år.
Alpakka besøk

Vi har pågående tjenestetilbud som:

 • Alternativ skolearena for Moss og Våler kommune
 • Dagtilbud til personer med psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser for Våler kommune
 • Avlastning og besøksgård for barn og unge for Moss kommune.

Ta kontakt for å høre om mulighetene på Alpakkagaarden Østre Kjærnes.

På Alpakkagaarden - Østre Kjærnes kan vi tilby:

 • Gårdskole – alternativ skolearena for skolebarn i grunnskole. Enkeltelever etter vedtak og elevgrupper.
 • Dagtilbud for mennesker med psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser / BPA, grupper med assistenter.
 • Dagtilbud til unge med spesielle behov innen psykisk helse
 • Dagtilbud til personer som får demens i ung alder, grupper med assistenter.
 • Avlastning for barn og unge, for barnevernstjenester, statlig og privat.  
 • Tilrettelagte samværstjeneste for barnevernstjenester

Gården byr på mange muligheter, og kan slik sett romme både de som er i behov av ro og fred rundt seg, samt de som setter pris på samhandling i felleskap. Hos oss er det plass til alle.

Vi har gode fasiliteter for dagtilbud og heldøgnsopphold. HC toalett og tilrettelagt for rullestol på gården.

Vårt mål er å skape motivasjon og mestringsglede over tid.

alpakka-vandring

Aktiviteter kan for eksempel være:

 • Gårdsarbeid
 • Stell, fôring, håndtering og trening av alpakkaer, hester, hunder, kaniner, høns og katter.
 • Terapi og samhandling med dyrene våre.
 • Alpakkavandring og være medhjelper til alpakkaguiden.
 • Være med på å tilrettelegge og gjennomføre ulike arrangementer på gården. 
 • Gårdsbutikk
 • ADL-trening
 • Turdager
 • Grilling i grillhytte
 • Matlaging på storkjøkkenet - felles måltider.
 • Fra jord bord - drivhusdyrking og hagestell
 • Skogsarbeid og snekring
 • Kanopadling og fiske

På gården tror vi på verdien av å tilrettelegging i miljøet. Et trygt sted å være, et godt sted og lære.


Vi erfarer at med trivsel følger utviklingsmuligheter for mestring og god selvfølelse.

Vi tror nøkkelen er anerkjennelse, omsorg og relasjon. Sosialkompetanse og livsmestring kommer som et resultat av det relasjonelle helsefremmende arbeidet som pågår over tid her på gården. Det individtilpassede relasjonsarbeidet forgår gjennom ulike aktiviteter, gjerne i samhandling med dyrene - i kombinasjon med den brede kompetansen vi som jobber her samlet sett har som lag.  

Sitat fra foresatt: "Dere må vite hvor enormt dere påvirker livet til min sønn, og jeg tror for alltid dette vil være grunnfundamentet for hvilke valg han tar videre i livet. Dere har satt spor i livet til hele familien og vi er evig takknemlig. Fremtiden for mange er hos dere"

Alternativ opplæringsarena 

Vi vet at det er mange barn og unge som har sosiale utfordringer på grunnskolen. Vi tror at en alternativ skolearena for elever som har utfordringer på grunnskolen her på Alpakkagaarden - Østre Kjærnes vil bidra til en bedre skolehverdag på hjemskolen. Videre mener vi at dette vil virke forebyggende mot frafall fra den videregående skole.  Vi ønsker å være med på å forebygge frafallet i skole og i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at den enkelte elev er inkludert, trives, finner glede i å lære, oppnår god helse, sosiale ferdigheter og praktisk tilnærming til skolen.

Vår målgruppe i Gårdskolen:
Barn og unge fra 10-16 (18) år som går på skolen, eller som har droppet ut av skolen. Det kan være enkeltelever eller grupper av elever som har behov for en alternativ og praktisk skolehverdag.

KanopadlingHest

Hvem er vi som jobber her:

Erik og Linda har bodd på gården siden 2003 og startet Inn på tunet i 2017. Interessen for mennesker, dyr, natur, jakt og friluftsliv er stor. De har lang erfaring fra omsorgsarbeid, familiehjem og besøkshjem. Ved siden av Inn på tunet driften er gården også et sted godt tilrettelagt sted for opplevelse- og turistnæringen. Gården tilbyr overnatting, kanoutleie og alpakkaopplevelser. Gården har overnattingskapasitet til besøkende gjester. Linda og Erik har god kunnskap om oppdrett av alpakka. Cameldynamic (hensiktsmessig håndtering av alpakka) benyttes i stor grad i tilrettelegging i Inn på tunet tilbudet. 

Lise Beate er dyreassistert terapeut (fra 2010) med bred erfaring fra oppdrag tilknyttet krisesenter, sykehjem og kommune. Hun er også helsesekretær ved BUPP Moss.

Monette er barnevernspedagog (fra 2012) med videreutdanning i psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge, med bl.a. miljøterapautisk erfaring fra skole, barnehage og institusjon. Monette har stor interesse og god kunnskap om hest. Monette er faglig leder for gårdens tilbud om alternativ skolearena.

Ingrid er miljøassistent og er autorisert helsefagarbeider. Ingrid har jobbet 20 år i omsorgsbolig. Mange år på dagsenter og har vært besøkshjem for barneverntjenesten. Ingrid har lang erfaring med dyr og gårdsarbeid og har stor glede av å lære bort sin store interesse for dyrking av blomster og grønnsaker, sanking av bær og sopp, samt matlaging. 

Bengt er miljøterapaut og gårdens pedagog i praktiske oppgaver (snekring og mekking). Utdannet sosionom og snekker, og har ledererfaring fra forsvaret. Bengt har arbeidet innenfor spesial-helsetjenesten i psykiatri, flykningsarbeid for mindreårige og voksne, samt holdt en rekke foredrag om psykisk helse i regi av Mental Helse. Bengt motiverer gjerne oss alle til et aktivt friluftsliv og har stor interesse for musikk der han blant annen spiller i et brassband. 

Vår visjon er å skape grobunn med gode vekstforhold - slik at hvert individ kan oppleve egen blomstring.

Vi er opptatt av psykisk helsefremmende arbeid, og mener endringsarbeid og utvikling trenger tid. Vi ønsker at hver enkelt som er innom oss, kan høste av sin egen mestring og utvikling - ikke bare i nuet, men også langt frem i tid.

Linda Tegneby

Hvis du vil vite mer og/eller ønsker å besøke oss, ta kontakt med
Linda Tegneby, telefon: 932 04 001

Last ned regjeringens veiledning for skolearena

Nasjonal Veileder     Last ned

usercartphone-handsetcalendar-fullchevron-downarrow-left